વરાળ પર ડાઉનલોડ ઝડપ વધારી

વ્યવહારિક રીતે તેના કાર્ય દરમિયાન કોઈપણ પ્રોગ્રામ ભૂલ આપી શકે છે અથવા ખોટી રીતે કામ કરવાનું પ્રારંભ કરી શકે છે. આ સમસ્યાની બાજુ અને ડેમન ટૂલ્સ જેવા અદ્ભુત પ્રોગ્રામને બાયપાસ કરી નથી. આ પ્રોગ્રામ સાથે કામ કરતી વખતે, નીચેની ભૂલ આવી શકે છે: "ડેમેન ટૂલ્સ છબી ફાઇલમાં કોઈ ઍક્સેસ નથી". આ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું અને સમસ્યાનો ઉકેલ કેવી રીતે કરવો - ઉપર વાંચો.

આ ભૂલ ઘણા કિસ્સાઓમાં થઇ શકે છે.

ઇમેજ ફાઇલ અન્ય એપ્લિકેશન દ્વારા કબજે કરવામાં આવે છે.

એવી શક્યતા છે કે ફાઇલ બીજી એપ્લિકેશન દ્વારા અવરોધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે ટૉરેંટ ક્લાયંટ હોઈ શકે છે જેની સાથે તમે આ છબી ડાઉનલોડ કરી છે.

આ કિસ્સામાં, આ પ્રોગ્રામ બંધ કરવાનો ઉકેલ છે. જો તમને ખબર નથી કે કયા પ્રોગ્રામને બ્લોકીંગ થયું છે, તો પછી કમ્પ્યુટરને ફરીથી પ્રારંભ કરો - આ ફાઇલને 100% ફાઇલમાંથી દૂર કરશે.

છબી નુકસાન થયેલ છે

તે શક્ય છે કે તમે ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરેલી છબીને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. અથવા તે તમારા કમ્પ્યુટર પર પહેલાથી જ નુકસાન થયું છે. ફરીથી છબીને ડાઉનલોડ કરો અને ફરીથી ખોલવાનો પ્રયાસ કરો. જો છબી લોકપ્રિય છે - દા.ત. આ કોઈ પ્રકારની રમત અથવા પ્રોગ્રામ છે, તમે બીજી જગ્યાએથી સમાન છબી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ડીમેન સાધનો સાથે સમસ્યા

આ ભાગ્યે જ થાય છે, પરંતુ પ્રોગ્રામ અથવા એસપીડીટી ડ્રાઇવર સાથે સમસ્યા હોઈ શકે છે, જે એપ્લિકેશનના યોગ્ય કાર્યવાહી માટે જરૂરી છે. ડેમોન ​​તુલ્સ ફરીથી સ્થાપિત કરો.

કદાચ તમારે .mds અથવા .mdx ખોલવું જોઈએ

છબીઓને ઘણીવાર બે ફાઇલોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે - છબી .ISO એક્સ્ટેંશન અને .mdx અથવા .mds એક્સ્ટેન્શન્સ સાથેની છબી સાથેની માહિતી સાથેની ફાઇલો. છેલ્લી બે ફાઇલોમાંથી કોઈ એક ખોલવાનો પ્રયાસ કરો.

ભૂલ સાથે સંકળાયેલા સૌથી જાણીતા સમસ્યાઓની સૂચિ "DEMON ટૂલ્સ છબી ફાઇલમાં કોઈ ઍક્સેસ નથી" સમાપ્ત થાય છે. જો આ ટીપ્સ તમને મદદ કરશે નહીં, તો સમસ્યા સંગ્રહ મીડિયા (હાર્ડ ડિસ્ક અથવા યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઇવ) માં હોઈ શકે છે જેના પર છબી બાકી છે. નિષ્ણાતો સાથે મીડિયા કામગીરી તપાસો.

વિડિઓ જુઓ: Our Miss Brooks: Deacon Jones Bye Bye Planning a Trip to Europe Non-Fraternization Policy (સપ્ટેમ્બર 2019).