માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં પૃષ્ઠોને સ્વેપ કરો

મોટેભાગે, એમએસ વર્ડમાં દસ્તાવેજો સાથે કામ કરતી વખતે, તે અથવા ડેટાને એક દસ્તાવેજમાં સ્થાનાંતરિત કરવું આવશ્યક છે. જ્યારે તમે મોટા દસ્તાવેજ જાતે બનાવો છો અથવા તેમાં અન્ય સ્રોતોમાંથી ટેક્સ્ટ શામેલ કરો છો, ત્યારે ઉપલબ્ધ માહિતીની રચના કરતી વખતે ખાસ કરીને આ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે.

પાઠ: વર્ડમાં પૃષ્ઠ કેવી રીતે બનાવવું

તે પણ થાય છે કે તમારે મૂળ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગને જાળવી રાખીને અને દસ્તાવેજમાંના અન્ય બધા પૃષ્ઠોના લેઆઉટને ગોઠવવાની જરૂર છે. નીચે આપેલું કેવી રીતે કરવું તે વર્ણવીશું.

પાઠ: વર્ડમાં કોષ્ટકની નકલ કેવી રીતે કરવી

વર્ડમાં વર્ડમાં શીટ્સને બદલવાની આવશ્યકતા હોય ત્યારે પરિસ્થિતિમાં સૌથી સરળ ઉકેલ એ પ્રથમ શીટ (પૃષ્ઠ) કાપીને બીજી શીટ પછી તરત શામેલ કરો, જે પછી પ્રથમ બને છે.

1. માઉસનો ઉપયોગ કરીને, તમે જે બે પૃષ્ઠો સ્વેપ કરવા માંગો છો તે પહેલાનાં સમાવિષ્ટોને પસંદ કરો.

2. ક્લિક કરો "Ctrl + X" (ટીમ "કટ").

3. કર્સરને બીજા પૃષ્ઠ પછી તરત જ લાઇન પર મૂકો (જે પ્રથમ હોવું જોઈએ).

4. ક્લિક કરો "Ctrl + V" ("પેસ્ટ કરો").

5. આ રીતે પૃષ્ઠોને બદલવામાં આવશે. જો તેમની વચ્ચે વધારાની લાઇન હોય, તો તેના પર કર્સર મૂકો અને કી દબાવો "કાઢી નાખો" અથવા "બેકસ્પેસ".

પાઠ: વર્ડમાં રેખા અંતર કેવી રીતે બદલવું

આ રીતે, તે જ રીતે, તમે પૃષ્ઠોને ફક્ત સ્વેપ કરી શકતા નથી, પણ દસ્તાવેજના એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને ટેક્સ્ટને ખસેડી શકો છો અથવા તેને બીજા દસ્તાવેજ અથવા બીજા પ્રોગ્રામમાં પણ શામેલ કરી શકો છો.

પાઠ: પ્રસ્તુતિમાં શબ્દ કોષ્ટક શામેલ કરવું

    ટીપ: જો તમે જે ટેક્સ્ટ દસ્તાવેજના બીજા સ્થાને પેસ્ટ કરવા માંગો છો અથવા અન્ય પ્રોગ્રામમાં પેસ્ટ કરો છો, તો "કટ" કમાન્ડને બદલે તેના સ્થાને રહેવું જોઈએ ("Ctrl + X") પસંદગી આદેશ પછી ઉપયોગ કરો "કૉપિ કરો" ("Ctrl + C").

આ બધું છે, હવે તમે વર્ડની શક્યતાઓ વિશે વધુ જાણો છો. સીધા આ લેખમાંથી, તમે દસ્તાવેજમાં પૃષ્ઠોને કેવી રીતે સ્વેપ કરવું તે શીખ્યા. માઇક્રોસૉફ્ટથી આ અદ્યતન પ્રોગ્રામના આગળના વિકાસમાં અમે તમને સફળતા આપીએ છીએ.

વિડિઓ જુઓ: Ms Office વરડ ડકયમનટમ પજ સટપ કરત શખ. Page set Up In Word Document. Ms office (સપ્ટેમ્બર 2019).