સોશિયલ નેટવર્કમાં "વીકોન્ટકેટે" પેમેન્ટ સિસ્ટમ દેખાઈ

વીકેન્ટાકે સોશિયલ નેટવર્કને તેની પોતાની ચુકવણી સિસ્ટમ મળી છે - વી કે પે. તેની મદદથી, વીસી એકાઉન્ટ ધારકો કમિશન વિના માલ અને સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરી શકશે.

VKontakte સાથે વી કે પે એકીકરણ ઘણા તબક્કામાં થશે. નવી સેવાને ઍક્સેસ કરનાર સૌ પ્રથમ સામાજિક નેટવર્ક સમુદાયો હશે. એવું માનવામાં આવે છે કે સિસ્ટમનો ઉપયોગ નાના અને મધ્યમ કદનાં વ્યવસાયો દ્વારા કરવામાં આવશે જેણે વિકેન્ટાક્ટેને મુખ્ય વેચાણ ચેનલ તરીકે પસંદ કર્યો છે.

સમય જતાં, સોશિયલ નેટવર્કનું વહીવટ આંતરિક માર્કેટપ્લેસ શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેમાં ભાગીદાર સેવાઓ જોડાઈ શકે છે, ટિકિટ્સ, ફૂડ ડિલિવરી વગેરે વેચી શકાય છે. તે પછી, વી કે પે દ્વારા ચુકવણીની શક્યતા તૃતીય-પક્ષ સાઇટ્સ પર પણ દેખાશે.

નવી ચુકવણી પ્રણાલીને લોકપ્રિય બનાવવા માટે, સોશિયલ નેટવર્ક ખરીદદારો માટે શેર્સ અને વિશેષ શરતોની મદદથી ઇચ્છે છે. મુખ્ય શરત "વીકેન્ટાક્ટે" ચૂકવણી અને એકાઉન્ટ ભરપાઈ માટે ફીની ગેરહાજરી બનાવે છે. ભવિષ્યમાં, જોકે, વીકે પેની ઉપયોગ માટે ફીની રજૂઆત બાકાત નથી.

વિડિઓ જુઓ: આજન સમયમ સશયલ નટવરકન ઉપયગ વધય છ, પરત આ બળક મટ હનકરક છ. (ઓક્ટોબર 2019).