યાન્ડેક્સને એક છબી કેવી રીતે મોકલવી. Mail

જ્યારે સંદેશ લખવાનું વારંવાર ફોટાને જોડવા માટે આવશ્યક હોય છે. આ વ્યવસાય પત્રવ્યવહારમાં પણ તેમનું કાર્ય દર્શાવવા માટે જરૂરી હોઈ શકે છે.

અમે યાન્ડેક્સ.મેઇલનો ઉપયોગ કરીને ફોટા મોકલીએ છીએ

યાન્ડેક્સ મેલ સેવા પરની છબી સાથે સંદેશ મોકલવા માટે, તેને વધુ પ્રયત્નોની જરૂર નથી. ગ્રાફિક વસ્તુઓ મોકલવા માટે બે પદ્ધતિઓ છે.

પદ્ધતિ 1: તમારા કમ્પ્યુટરથી ચિત્રો ઉમેરો

આ કિસ્સામાં, છબી તમારા વ્યક્તિગત પીસી પર સ્થિત ફોલ્ડર પરથી ડાઉનલોડ કરવામાં આવશે.

  1. યાન્ડેક્સ મેઇલ ખોલો અને ટોચ મેનૂમાંથી પસંદ કરો "લખો".
  2. ખુલેલા પૃષ્ઠ પર, સંદેશ બનાવવા માટે ક્ષેત્રો હશે. તળિયે બટન નજીક "મોકલો" ચિહ્ન પર ક્લિક કરો "એક છબી જોડો".
  3. ઉપકરણ ફોલ્ડર્સમાંની એક સામગ્રીની સાથે એક વિંડો ખુલે છે. ઇચ્છિત ચિત્ર પસંદ કરો.
  4. પરિણામે, ફોટો પત્રમાં ઉમેરવામાં આવશે અને તે ફક્ત મોકલશે.

પદ્ધતિ 2: ચિત્રની એક લિંક ઉમેરો

આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તૃતીય-પક્ષ સાઇટની એક છબી લિંક દાખલ કરીને ઉમેરવામાં આવશે. આ કરવા માટે, નીચેના કરો:

  1. યાન્ડેક્સ મેલમાં પ્રવેશ કરો અને ક્લિક કરો "લખો".
  2. ટોચ પરનાં મેનૂમાં નવા પૃષ્ઠ પર, ક્લિક કરો "છબી ઉમેરો".
  3. ખુલ્લી વિંડોમાં ઇમેજનું સરનામું અને બટન દાખલ કરવા માટે એક લાઇન શામેલ હશે "ઉમેરો".
  4. ફોટો સંદેશ સાથે જોડવામાં આવશે. તે જ રીતે તમે પત્રમાં જરૂરી થોડી વધુ ચિત્રો શામેલ કરી શકો છો.

મેલ દ્વારા સરળતાથી અને ઝડપથી મોકલવા માટે એક છબી ઉમેરો. આ માટે બે યોગ્ય પદ્ધતિઓ છે. જે ઉપયોગી છે તે ફોટોના સ્થાન પર નિર્ભર છે.

વિડિઓ જુઓ: MAIL 1VS1 MONGRAAL AND DOMENTOS #apokalypto #Fortnite @apokalypto (સપ્ટેમ્બર 2019).